Hasar İşlemleri

Nissan özel servis | Hasar işlemleri

Kasko Branşı İhbar Anında Gerekenler

 • Poliçe ve acente numarası
 • Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Sigortalının adı, soyadı, ticaret ünvanı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti
 • Ekspertiz yapılacak tamirhane adresi ve telefonu

 

Hasar Dosyası İçin Gereken Evraklar

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik polisi tarafından tutulmuş kaza zaptı (yaş kaşeli) anlaşmalı tutanak (yaş imzalı)
 • Alkol raporu (trafik polisinin tuttuğu kaza zabıtlarında yaş kaşeli olmalı)
 • Kaza zaptının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı
 • Sigortalı araca ait ruhsat fotokopisi, gerektiğinde asılları
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait sürücü belgesi fotokopisi
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise yazılı beyan ve imkan dahilinde olay yeri fotoğrafları
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Vergi levhası ve imza sirküsü fotokopileri (ruhsat sahibinin şirket  olduğu durumlarda)

 

Çalınma Olaylarında;

 • Aracın çalındığı mahal karakoluna müracaat edilerek aracın çalndığına dair tutanak
 • Çalınma tarihinden itibaren 30 gün sonunda araç hala bulunamamış ise şirketimizden alınacak bir el yazısı ile Emniyet Müdürlüğü 2. kısım oto hırsızlık amirliğine ve müracaat tutanağını tanzim eden karakola da mücaraatla aracın bulunamadığın dair yazı
 • Aracın bağlı bulunduğu trafik şubesinden aracın çalınmadan ötürü kaydının silindiğine dair belge
 • Ruhsatnamede haciz kararı var ise haciz koyduranın onayı
 • Hasarlı yerleri gösteren fotoğraflar
 • T.C. kimlik numarası